Aansprakelijk als ondernemer of als particulier?

Stel u bent op bezoek bij een klant. U zit samen aan tafel en u stoot per ongeluk een kop koffie over zijn laptop. Later op de dag krijgt u thuis bezoek van een vriendin. U zit samen aan tafel en u stoot een kop koffie over haar laptop. Buiten dat het duidelijk uw dag niet is, ontstaat er de vraag: wie is aansprakelijk voor de schade? Het antwoord is: u. Maar in de eerste situatie als ondernemer en in de tweede als particulier.

Vooral bij ondernemers met een eenmanszaak, freelancers en zzp’ers is de grens tussen de hoedanigheid als particulier en ondernemer niet altijd even duidelijk. Net als een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) niet verplicht, maar wel verstandig. Ondernemen brengt immers risico’s met zich mee. U kunt bij ons advies inwinnen welke verzekering het beste past bij de risico’s die u loopt.