Hulp bij recht halen

Kent u ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’? In dit tv-programma worden burenruzies voorgelegd aan rechter Frank Visser. Na onderzoek op locatie en een hoorzitting in een lokale ruimte doet hij een bindende uitspraak in de zaak. In dit programma gaat het regelmatig over buren die zich storen aan grensafscheidingen en elkaars gedrag. Er zijn echter meer gebeurtenissen waarbij u te maken kunt krijgen met wet- en regelgeving. Denk aan een meningsverschil met uw garagebedrijf over de reparatie van uw auto, een conflict met uw werkgever, een echtscheiding of een aanrijding in het buitenland waarbij u in een vreemde taal uw recht moet halen.

Kunt u bij dit soort zaken juridische bijstand gebruiken? Dan is een rechtsbijstandverzekering een optie. Zeker als u een (groot) gezin heeft, regelmatig van baan wisselt of verhuist en veel onderweg bent. Benieuwd of een rechtsbijstandverzekering voor u interessant is? Wij kijken het graag voor u na.