Posted on

Doe de testamenttest

Doe de testamenttest

Staat u er wel eens bij stil wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden? En dan vooral met de spullen waar u waarde aan hecht? Denk aan sieraden die al generatieslang in de familie zijn, het wiegje van uw kinderen, de lievelingstrui van een al eerder overleden partner. Als u het belangrijk vindt dat dergelijke waardevolle dingen bij de juiste personen terechtkomen, is een testament een verantwoorde en zorgvuldige stap om de controle over uw nalatenschap te behouden. Met dit juridische document legt u uw wensen vast over de verdeling van uw bezittingen. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden en conflicten onder familieleden. Bovendien biedt het de kans om goede doelen of vrienden op te nemen in uw erfenis.

Met de Testamenttest kunt achterhalen wat u nog kunt regelen. Voor een gerust gevoel over de kosten rondom uw begrafenis of crematie is een uitvaartverzekering een goede oplossing.

Posted on

Zorgverzekering: wanneer is goedkoop duurkoop?

Zorgverzekering: wanneer is goedkoop duurkoop?

Elk jaar in november maken zorgverzekeraars de premies voor de zorgverzekering bekend. Na de aankondigingen in dit jaar bleek: de premies stijgen gemiddeld tussen de € 3 en € 10 per maand. In deze tijden waarin iedereen bezuinigd op uitgaven, gaat de voorkeur uit naar goedkope zorgpolissen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt in de Monitor zorgverzekeringsmarkt 2022 dan ook een verschuiving richting polissen met een aanzienlijk lagere premie dan gemiddeld. Dit zijn de zogenaamde budgetpolissen die tegenover het voordeel van een scherpe prijs veelal als nadeel beperkende voorwaarden hebben. Dat kan minder voordelig uitpakken als u ondanks een lage premie alsnog geld kwijt bent aan zorgkosten die u niet vergoed krijgt.

Wij helpen u graag met het maken van een keuze tussen budget-, natura- of restitutiepolis. Ook voor informatie over andere wijzigingen zoals de afschaffing van de collectiviteitskortingen, het gelijk blijven van het eigen risico en de verhoging van de zorgtoeslag kunt u bij ons terecht.

Posted on

Erfenis van alleenstaanden

Erfenis van alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden is sinds 1947 gegroeid van 285 duizend naar bijna 3 miljoen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was verweduwing nog de belangrijkste reden om alleen te komen staan of eenouder te worden. Later werd uitstel van trouwen en scheiding steeds belangrijker. De verwachting is dat in 2047 1 op de 4 volwassen alleenstaand is. (Bron: CBS)

Bent u alleenstaand zonder kinderen? Volgens het wettelijk erfrecht (ook wel versterferfrecht genoemd) gaat bij uw overlijden uw erfenis naar uw ouders, broers en zusters. Leeft een erfgenaam niet meer? Dan gaat de erfenis naar de kinderen van deze erfgenaam (plaatsvervulling). Wilt u het anders regelen? Bijvoorbeeld uw broers en zussen wel, maar hun kinderen niet? Of wilt u dat goede vrienden erven of een goed doel? Maak dan een testament en bepaal zelf wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Met een uitvaartverzekering dekt u kosten van crematie of begrafenis. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Posted on

Invloed corona op zorgpremie valt mee

Invloed corona op zorgpremie valt mee

Denkt u dat de zorgpremie door corona stijgt? Dat blijkt mee te vallen, nu alle zorgverzekeraars de premie voor 2022 bekend hebben gemaakt. De aan corona gerelateerde kosten werden grotendeels gecompenseerd door lagere kosten voor de afgeschaalde reguliere zorg. Evengoed gaat de zorgpremie per 1 januari 2022 wel omhoog, van zo’n € 2,50 tot € 13,00 per persoon per maand. De verhogingen zijn meer het gevolg van stijgende zorgkosten door de vergrijzende Nederlandse bevolking.

Tijd om weer even stil te staan bij uw huidige zorgverzekering. Sluit het nog aan bij uw behoefte en gezinssituatie? Weet u precies het verschil tussen budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekeringen en welke polis het beste bij u past? Wij helpen u graag deze vragen te beantwoorden. Loop gerust eens binnen voor een goede vergelijking van zorgverzekeringen.