Zakelijk advies
zonder omkijken

Zakelijk advies
zonder omkijken

Milieuschadeverzekering

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor het milieu. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen is het niet altijd mogelijk om iedere vorm van milieuschade te voorkomen. Denk aan een lekkend koelsysteem, gebruik van schoonmaakmiddelen, asbestdeeltjes vrijgekomen door storm en verontreinigd bluswater na een brand. De Wet Milieubeheer schrijft voor dat je elke verontreiniging moet opruimen. En die kosten kunnen flink oplopen. Een milieuschadeverzekering kan hiervoor een oplossing zijn.

Wat is gedekt?

Een milieuschadeverzekering dekt onder meer:

  • saneringskosten;
  • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;
  • onderzoekskosten;
  • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald en kosten van herstel of vervangen van ondergrondse leidingen en kabels.

Voor wie?

De kans op milieuschade is afhankelijk van de aard van je bedrijf. Zo kan het risico bij industriële en agrarische bedrijven en winkels groter zijn dan bij bijvoorbeeld zakelijke dienstverleners.

Toch ontstaat milieuschade sneller dan je denkt. Het is ook niet vanzelfsprekend dat dekking opgenomen is in je brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Met een gedegen check van je risico’s wordt snel duidelijk of een milieuschadeverzekering zinvol is bij jouw specifieke bedrijfsactiviteiten.

Direct naar

Direct naar:

Het laatste nieuws

Wist je dat robotmaaiers al bijna dertig jaar bestaan? In de loop van de jaren werden robotmaaiers steeds slimmer. Zo...