Posted on

Erfenis van alleenstaanden

Erfenis van alleenstaanden

Het aantal alleenstaanden is sinds 1947 gegroeid van 285 duizend naar bijna 3 miljoen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was verweduwing nog de belangrijkste reden om alleen te komen staan of eenouder te worden. Later werd uitstel van trouwen en scheiding steeds belangrijker. De verwachting is dat in 2047 1 op de 4 volwassen alleenstaand is. (Bron: CBS)

Bent u alleenstaand zonder kinderen? Volgens het wettelijk erfrecht (ook wel versterferfrecht genoemd) gaat bij uw overlijden uw erfenis naar uw ouders, broers en zusters. Leeft een erfgenaam niet meer? Dan gaat de erfenis naar de kinderen van deze erfgenaam (plaatsvervulling). Wilt u het anders regelen? Bijvoorbeeld uw broers en zussen wel, maar hun kinderen niet? Of wilt u dat goede vrienden erven of een goed doel? Maak dan een testament en bepaal zelf wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt. Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Met een uitvaartverzekering dekt u kosten van crematie of begrafenis. Daarvoor kunt u bij ons terecht.