Posted on

Uitstel deel 2: Verplichte AOV

Uitstel deel 2: Verplichte AOV

Een ander voorbeeld van een uitgestelde wet: verplichte AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor zzp’ers. Met dit onderdeel van het pensioenakkoord is de overheid al jaren druk. De gedachte erachter is dat onverzekerde ondernemers bij arbeidsongeschiktheid een beroep kunnen doen op overheidsvoorzieningen zoals een bijstandsuitkering. Dat kost de belastingbetalende Nederlander geld. Zowel de overheid als de andere partijen in het pensioenakkoord willen dat niet.

Dit klinkt heel logisch, maar de invoering is dat schijnbaar niet. Dat stuit namelijk op veel problemen bij uitvoerders als de Belastingdienst en het UWV. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde onlangs dan ook aan dat de verzekeringsplicht naar verwachting pas tussen 2027 en 2029 kan ingaan.

Ons advies aan zzp’ers: wacht niet af, maar bekijk nu al uw opties om financieel overeind te blijven als u door ziekte of een ongeval niet meer voor inkomsten kunt zorgen. Wij helpen u er graag bij.