Posted on

Uitstel deel 1: Wet DBA

Uitstel deel 1: Wet DBA

Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen liggen meerdere stappen die soms heel lang duren. Een voorbeeld: Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Met deze opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) maken opdrachtgever en zzp’er middels een modelovereenkomst afspraken over hun werkrelatie. Hiermee wordt schijnzelfstandigheid en daardoor boetes en naheffingen voorkomen.

Sinds de aankondiging van de wet in 2016 is de algemene handhaving van de Wet DBA telkens opgeschort geweest. Als reden geeft het kabinet aan dat er eerst een gelijker speelveld moet komen tussen werknemers en zzp’ers wat betreft fiscaliteit, arbeidsrecht en sociale zekerheid. De Belastingdienst verwacht nu over maximaal 2,5 jaar actief te gaan handhaven.

Bent u zzp’er of huurt u een zzp’er in? Maak samen goede afspraken waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, maar van een opdracht. Verzekeringszaken omtrent aansprakelijkheid, zorgkosten en arbeidsongeschiktheid, regelt u bij ons.